PDF

Yıl: 2009Cilt: 13Sayı: 3ISSN: 1300-6819Sayfa Aralığı: 11 - 16
İngilizce
Bu çalışmanın amacı, gen kaynaklarını koruma projesi kapsamında koruma altında tutulan Gökçeada koyun sürüsünde akrabalı yetiştirmenin seviyesinin belirlenmesi ve akrabalı yetiştirmenin doğum (DA), sütten kesim ağırlıklarına (SKA) ve sütten kesim öncesi canlı ağırlık artışı (CCA) üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada erkek ve dişi olmak üzere toplam 557 kuzuya ait kayıtlar kullanılmıştır. Akrabalı yetiştirme katsayısının yıl başına yaklaşık artış %1.13 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada üzerinde durulan ağırlıklarda akrabalığın etkisinin yanı sıra akrabalı yetiştirme dejenerasyonu da tahmin edilmiştirdi. Bu verilerin değerlendirilebilmesi için varyans analizi ve regresyon metotları kullanılmıştır. Deneme sonunda, DA ve SKA üzerine akrabalı yetiştirmenin olumsuz bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Bunun aksine bu sürüdeki akrabalık düzeyinin DA ve SKA üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulguların ışığında, seleksiyon ve yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi sonucunda akrabalılı yetiştirmeden dolayı meydana gelmiş olabilecek olumsuzlukların önüne geçilebildiği düşünülmektedir. Anaların akrabalı yetiştirme için de benzer durum ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak korumaya alınan bu ırkta, akrabalı yetiştirme sürekli hesaplanmalı ve gözlemlenmeli ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde bulundurulan hayvanlarda akrabalı yetiştirmenin ileride meydana gelebilecek olumsuz etkisinden kaçınabilmek için sürü büyüklüğü artırılmalıdır.
Gökçeada koyununda akrabalı yetiştirmenin doğum ve sütten kesim ağırlıkları üzerine etkisi
The objective of this study was to estimate the level of inbreeding and investigate the effect of inbreeding on birth weight (BWT), weaning weight at 90-d (WWT90), and weight gain (PWWG) of pre-weaning period in the conservation programme of flock of indigenous Gökçeada sheep as genetic resources. The pedigree database was based on 557 heads of Gökçeada male and female lambs. The rate of inbreeding was approximately 1.13% per year. Fixed factor on weight traits, together with estimated inbreeding depression was estimated. Analysis of variance technique and regression method were used for estimating the effects on weight traits. No significant inbreeding depression was observed in either birth or weaning weights. On contrary, it has been observed that inbreeding had significant impacts on all traits examined. The obtained results might be attributed to improved management and selection manipulations which compensated to any adverse effect of inbreeding. The similar data were obtained for contribution of relatives of dams. Tests of the effect of maternal inbreeding were estimated as similar magnitude to that of above examined traits. Effect of rate of inbreeding depression and weight traits for this breed needs to be recorded and monitored, and the flock size should be increased in the future in Marmara Livestock Research Institute.
0 ATIF

  • Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
hayvan yetiştiriciliği, doğum ağırlığı, kendileme, canlı ağırlık artışı, koyun, koyun ırkları, sütten kesim ağırlığı, Gökçeada(koyun ırkı)
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz