Yıl: 2001Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1300-4751Sayfa Aralığı: 41 - 43
İngilizce
Bu çalışmanın amacı asemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde progesteron challenge testinin etkinliğinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada kırk altı postmenopozal kadın incelendi. Bütün kadınlara transvajinal ulrasonografi yapılarak endometrial kalınlık ölçüldü, progesteron challenge test uygulandı ve serum estrojen seviyelerine bakıldı. Progesteron challenge testinin sonuçları, endometrial bulgular ve hormonal değerler karşılaştırıldı. Kırk altı postmenopozal kadının dokuzunda progesteron challenge test pozitif idi. Kanamalı ve kanamasız kadınlar arasında serum E2 seviyeleri bakımından anlamlı farklılık yoktu.Progesteron challenge test pozitif olanlarda endometrial kalınlık negatif olanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti (7.11± 3.40 vs 3.87± 1.70, p< 0.05). Progesteron challenge testi pozitif gruptaki yedi hastaya endometrial örnekleme yapıldı. Bunlardan ikisi endometrial hiperplazi, dördü proliferatif endometrium, biri endometrit olarak tesbit edildi. Progesteron challenge testi asemptomatik postmenopozal kadınlarda endo metrial patolojilerin tanımlanmasında primer tarama testi olarak kullanılabilir.
Asemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde progesteron challenge test
OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effectiveness of the progesterone challenge test to identify the endometrial abnormalities in asymptomatic postmenopausal women. STUDY DESIGN: Forty six postmenopausal women were included in this study. All women underwent transvaginal sonography, progesterone challenge test and measurement of serum estrogen. Endometrial thickness was measured by using transvaginal sonography. Endometrial sampling was performed in women with positive progesterone challenge test. The results of progesterone challenge test were compared with those endometrial thickness, hormonal values and endometrial findings. RESULTS: Of 46 postmenopousal women, 9 had positive progesterone test. There were no difference serum E2 values in women with and without bleeding. In positive group endometrial thickness was significantly higher than negative group (7.11&plusmn; 3.40 vs 3.87&plusmn; 1.70, p&lt; 0.05). Of 7 patients who done endometrial biopsy in positive group, 2 had endometrial hyperplasia, 4 had proliferative endometrium, and 1 endometritis. CONCLUSION: Progesterone challenge test can be done as a primary screening test for the detection endometrial pathologies in asymptomatic postmenopausal women. (Gynecol Obstet Reprod Med 2001; 7:41-43)

  • Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
Endometriyum, Patoloji, Progesteron, Ultrasonografi, Kadınlar, Postmenopoz, Tanı teknik ve işlemleri
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.