Yıl: 2003Cilt: 25Sayı: 1ISSN: 1300-1957Sayfa Aralığı: 15 - 16
Türkçe
Kliniğimizde, Ocak 1995-Eylül 2001 arasında ganglion ön tanısıyla opere edilen toplam 52 vaka retrospektif olarak incelendi. 4 hasta, bilgilerine ulaşılamadığı, 4 hasta ise patoloji sonuçlarının ganglionla uyumlu olmaması üzerine çalışma dışında bırakıldı. Ganglionların, 34 (%78)'ü dorsal, 9 (%20)'u volar, l (%2)'i parmak yerleşimli idi. 5 vakada (%11) operasyondan ortalama 6 ay ( l ay-1 yıl) içinde nüks geliştiği tespit edildi. Volar yerleşimde nüks 2 (%22) vakada, dorsal yerleşimde 3 (%8) vakada izlendi. Volar lokalizasyonlarda nüks oranının yüksek olması anlamlı olarak değerlendirildi.
Reccurence of hand ganglion
In our department, between January 1995-September 2001, 52 cases who had been operated with pre-diagnosis of ganglion were retrospectively evaluated. Eight patients were excluded from the study because of different reasons. 34 (78%) patients had dorsal location, nine ( 20%) patients had volar location. Only öne (2%) patient had finger location. During follow-up period of six months (öne month to one year), recurence developed in five (%11) patients. Rate of recurrence was 22% (n=2) on volar location and 8% (n=3) on dorsal location. it was concluded that rate of recurence of volar location was significiantly higher than dorsal location.
0 ATIF

  • Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Geriyedönük çalışma, Gangliyon kistleri, El, Cinsiyet dağılımı, Tekrarlama
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.