PDF

Yıl: 2004Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1300-0594Sayfa Aralığı: 183 - 187
Türkçe
Giriş: Çalışmamızda kalça eklem kapsülünü açarak yada açmadan perkütan olarak multipl AO kansellöz vida fiksasyonu uyguladığımız femur boyun kırıklı olguların sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 1992-2002 tarihleri arasında femur boyun kırığı nedeniyle 116 hasta tedavi edildi. Bu olgulardan 49’u (%42) multipl kansellöz vidalarla tedavi edildi. Çeşitli nedenlerden dolayı ancak 42 olgu çalışma kapsamına alınabildi. Çalışma 1996 yılı öncesi retrospektif, 1996 yılı sonrası ise prospektif olarak gerçekleştirildi. Bulgular: Olguların ortalama yaşları 31.3 (17-50) idi. Altı olguda Garden tip I, 14 olguda Garden tip II, 12 olguda Garden tip III, ve 10 olguda ise Garden tip IV kırık vardı. Tüm olgular ortalama 1.5 (0-21) gün de operasyona alındı. On dört olgu kapsül açılmadan, 28 olgu ise açılarak kırık redükte edildi. Takip süreleri 5 ile 121 ay arasında değişmekte olup ortalama 70.5 ay idi. Kırıklar ortalama 5.2 (3-7.5) ayda kaynadı. Geç dönemde 3 (% 7.1) olguda kaynamama ve 7 (%16.7) olguda avasküler nekroz saptandı. Kliniğimizde uyguladığımız değerlendirme kriterlerine göre 12 (%28.6) olguda çok iyi, 16 (%38.1) olguda iyi, 6 (%14.3) olguda orta ve 8 (%19) olguda kötü sonuç tespit edildi. Tartýþma: Multipl kansellöz vida ile tespit, özellikle ayrıklı olmayan kırıklarda halen kullanılabilir bir yöntem olduğu; hematomun boşaltılması ile birlikte, redüksiyonun mümkün olduğunca erken, öncelikle kapalı olarak tam yapılması; tespitin rijit olması gerektiği sonucuna ulaştık. Ayrıca komplikasyonlar üzerinde kırığın ilk halindeki deplasmanında önemli derecede etki ettiğini tespit ettik.
Multiple cancellous screw fixation in the femoral neck fractures of adult
Introduction: We evaluated the results of patients with femoral neck fractures underwent multiple cancellous screws fixation either by percutaneous route without opening capsule or by opening capsule. Patients and Method: One hundred and sixteen patients with femoral neck fractures were treated in our department between 1992 and 2002. Multiple cancellous screws were used in 49 (42%) patients. Forty-two of these patients were able to follow-up and recruited into this study. The patients treated until 1996 were evaluated retrospectively and then follow-up was made prospectively. Results: The mean age of patients was 31.3 (17-50) years old. There were Garden type 1 in 6 patients, Garden type 2 in 14 patients, Garden type 3 in 12 patients and Garden type 4 in 10 patients. The mean operation time interval after fracture was 1.5 (0-21) days. The reduction was made without opening capsule in 14 patients and via opening capsule in 28 patients. Follow-up period was 70.5 (5-121) months. The mean union time of fractures was 5.2 months (range 3 to 7.5 months). Non-union in 3 (7.1%) patients, avascular necrosis in 7 (16.7%) patients were encountered. According to the evaluation criteria of our clinic the outcome was excellent 12 (28.6%), good in 16 (38.1%), average in 6 (14.3%) and inadequate 8 (19%) patients. Discussion: We concluded that multiple cancellous screws fixation is still a useful procedure especially in non-displaced fractures. We also concluded that reduction should be made as soon as possible preferably without opening and fixation should be rigid. We also noted that the displacement of fracture at first position was significantly effective on outcome.
2 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle
Seçili filtreleri temizle

  • Fen > Tıp > Cerrahi
Erişkin, Kemik vidaları, Femur boynu kırıkları, Kırık tespiti, internal
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.